Ga naar de inhoud
Zwitsers postvoertuig met aanhanger.

Deel dit bericht

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via bestellen@treinplezier.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 5 werkdagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Garantie
1. Garantie voor geleverde goederen en/of verrichte diensten, strekt zich niet verder uit in het algemeen dan tot het herstellen van de geleverde goederen of het gratis leveren van nieuwe onderdelen een en ander ter beoordeling van Trein plezier. Trein plezier is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of consequentiele schades en/of verliezen, waaronder begrepen eventuele in- en/of uitbouwvergoedingen.

2. Trein plezier . garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van 12 maanden vanaf levering.

3. Voor goederen waarop fabrieksgarantie van toepassing is, gelden uitsluitend en alleen de garantievoorwaarden van die betreffende fabriek, zonder dat verder verhaal op Trein plezier . mogelijk is.

4. Indien de in artikel 2 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is Trein plezier verplicht binnen 30 dagen nadat de koper hem het gebrek heeft gemeld, de zaak te herstellen.

5. Trein plezier kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen, indien naar haar mening herstel niet mogelijk c.q. opportuun is.

6. De opdrachtgever kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien: a.) Trein plezier tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen of b.) indien de opdrachtgever aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond, dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

7. De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: waterschade, inbouwen/uitbouwen, montagefouten, transportschade en/of oneigenlijk gebruik.

8. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

9. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd.

10. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien de Opdrachtgever en/of derden zonder schriftelijke toestemming van Trein plezier aan de geleverde goederen reparaties of werkzaamheden verrichten of hebben verricht.

 Identiteit ondernemer

Trein plezier
Eemwijkplein 2
2271RA Voorburg
info@treinplezier.nl
06-40417354
KVK N72683457
BTW 182238404B02

Maak van je tuin een modelspoor beleving

Zie hier onze grootspoor producten